Podręczniki

W roku szkolnym 2016/2017 podręczniki do klasy I i II gimnazjum otrzymują uczniowie w ramach dotacji MEN.

W podręczniki do nauki religii uczniowie zaopatrują się we własnym zakresie:

Klasa I

„Spotykam Twoje Słowo” red. P.Mąkosa, wyd. GAUDIUM + ćwiczenia

Klasa II

„Z Tobą idę przez życie” red. P.Mąkosa, wyd. GAUDIUM (bez ćwiczeń)