Grono pedagogiczne PDF Drukuj Email

Czynnikiem stymulującym założony kierunek rozwoju Gimnazjum jest właściwa polityka zatrudnienia oraz stwarzanie warunków rozwoju zawodowego kadry, z uwzględnieniem potrzeb szkoły i indywidualnych potrzeb pracowników.

Kadra dydaktyczna Gimnazjum to zgrany, twórczy, ambitny zespół pedagogów, którzy poprzez swoją codzienną pracę oraz systematyczne doskonalenie swoich umiejętności, stwarza uczniom warunki do zdobywania wiedzy na wysokim poziomie. To zespól doskonalący swoje umiejętności również poprzez udział w pracach komisji rejonowych i wojewódzkich konkursów przedmiotowych, posiadający uprawnienia egzaminatorów sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Potrafią stworzyć klimat dla twórczego i duchowego rozwoju uczniów. Spośród nauczycieli G6 powołano Tarnowskiego Lidera Przedmiotowego (historia), nauczyciela j. angielskiego zakwalifikowano do małopolskiego projektu Diament, pedagog znalazł się w Kapitule ogólnopolskiego projektu Trzymaj Formę. Nauczyciele realizują własne programy nauczania, np.: j. angielskiego,  j. francuskiego, fizyki, chemii na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych. To pasjonaci, którzy rozwijają zainteresowania:  artystyczne, teatralne, historyczne, sportowe, informatyczne uczniów oraz  aktywizują ich do różnorodnej działalności społecznej. Nauczyciele, co roku podejmują kolejne stopnie awansu zawodowego, rozszerzają swe kwalifikacje zawodowe.

Praca najlepszych daje podstawę do otrzymywania przez nich licznych Nagród Dyrektora G6, Prezydenta Miasta Tarnowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji oraz odznaczeń państwowych i resortowych. Szczególne znaczenie ma uhonorowanie 2 nauczycieli zaszczytnym Tytułem Wychowawcy Roku w 2 kolejnych edycjach miejskiego konkursu, zwłaszcza, że znaczący głos mieli tu uczniowie i ich rodzice.

 


Kadra dydaktyczna Gimnazjum Nr 6 im. Jana Pawła II w Tarnowie 2016/2017

 


Szura Jolanta -      dyrektor                                          Kułaga  Tamara - wicedyrektor                                    


1 Augustyn Bogna język polski
2 Batko Anna biologia
3 Ciepielowska - Wróbel Małgorzata fizyka
4 Hołda Monika    j. niemiecki
5 Jagielski Jan Wojciech informatyka, technika
6 Kopeć - Wilk Aneta historia, wos
7 Lada Agata
chemia
8 Latawska - Honkisz Magdalena  plastyka
9 Łoś Andrzej wychowanie fizyczne
10 Misiaszek Aneta język angielski
11 Wroński Tomasz religia
12 Nowak Renata język niemiecki
13 Piotrowska Anna wychowanie fizyczne
14 Plichta Dorota jezyk angielski
15 Płachta Katarzyna  jezyk francuski
16 Płaczek Kinga muzyka
17 Przygoda Tomasz historia, wos
18

Monikę Błoniarz - Pobiegło

matematyka
19 Rodak Bernadeta pedagog szkolny
20 Rusin Marta geografia
21 Stańczyk Grażyna  język polski
22 Ślusarczyk Barbara matemtyka
23 Tomasik - Adamczak Ewa język polski
24 Węgrzynek Barbara język angielski
25 Alina Starostka edukacja dla bezpieczeństwa
26 Ziomek-Urbańska Małgorzata wychowanie fizyczne
27 Żeleźnik Jolanta bibliotekarz