Edukacja humanistyczna
Edukacja humanistyczna Drukuj Email

Celem edukacji polonistycznej jest nie tylko kształtowanie kluczowych  umiejętności, które powinien nabyć uczeń na języku polskim w gimnazjum, ale i rozbudzenie kreatywności młodzieży, zainteresowań przedmiotem. Zarówno na zajęciach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych kształtowana jest postawa ucznia jako świadomego odbiorcy kultury w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, wprowadza się młodzież  w tradycję i sferę wartości narodowych oraz kształtuje postawę patriotyczną. Proponuje się zatem różne formy aktywności ucznia: wyjścia do kina, teatru, na wystawy, włączanie się w przygotowywanie uroczystości szkolnych, miejskich, udział w zajęciach rozwijających zainteresowania, w zajęciach z edukacji teatralnej, filmowej, w konkursach różnego typu.