Edukacja sportowa
Edukacja sportowa Drukuj Email
        Nasza szkoła posiada dobrą bazę treningową i dydaktyczną przewidzianą do realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Spośród zajęć pozalekcyjnych dużym zainteresowaniem cieszy się  piłka siatkowa czy piłka nożna. Organizowane są również zajęcia z szermierki i tenisa stołowego. Zajęcia tzw. czwartej godziny wf-u zrealizować można np. poprzez wycieczkę turystyczno - krajoznawczą. W ramach zajęć Edukacji dla bezpieczeństwa funkcjonuje Koło Strzeleckie. Od kilku lat zimą organizowane są kilkudniowe wyjzdy nazywane "Białą szkołą".
        Uczniowie systematycznie biorą udział w zawodach np. miejskich, ale też powiatowych czy wojewódzkich. Odnoszą sukcesy.

Realizowane projekty gimnazjalne - przykłady:
- 2015/2016
Jakie dyscypliny sportowe można uprawiać w naszym mieście?                  (wychowanie fizyczne)
Dlaczego Kraków jest miastem atrakcyjnym dla turysty?                           (geografia)
- 2014/2015
Jak zorganizować „Mikołajkowy" turniej w piłce siatkowej dziewcząt?         
(wychowanie fizyczne)
Jak sport wykorzystuje matematykę?                                                   
(wychowanie fizyczne, matematyka)