Nasze dziedzictwo kulturowe
Edukacja historyczna Drukuj Email
        Od wielu lat prowadzimy róznorodne działania których zadaniem jest przybliżenie uczniom postaci, wydarzeń i miejsc ważnych dla historii ze szczególnym uwzględnieniem historii regionu. Wspólpracujemy z różnymi instytucjami, realizujemy ciekawe projekty rozwijając zainteresowania i zdolności uczniów.  
        Wybrane działania:
- udział w wojewódzkim konkursie "Skarby Małopolski" w latach 2007 - 2013 (kolejne edycje), we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, prace plastyczne uczniow oraz scenariusze zajęć uczniów nagradzane rokrocznie, prace prezentowane na wystawach w Krakowie,
- udział w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich,miejskich,
- współorganizowanie spotkań ze świadkami historii - we współpracy z MBP nr 9 w Tarnowie,
- współpraca z Muzeum Okręgowym w Tarnowie, czy MCDN o/ Tarnów,
- rokrocznie wizyta uczniów klas trzecich w KL Auschwitz,
- udział lub organizacja uroczystych obchodów ważnych rocznic jak: 3 maja, 11 Listopada, Święto Patrona Szkoły, I transport do KL Auschwitz,
- realizacja projektów ogólnopolskich, np. Opowiem ci o wolnej Polsce (realizowany od kilku lat),gimnazjalnych projektów edukacyjnych,
- organizacja zajęć w terenie w formie wycieczek, objazdów historycznych.