Edukacja ekologiczna i prozdrowotna
Edukacja ekologiczna i prozdrowotna Drukuj Email

Edukacja ekologiczna i prozdrowotna to niezwykle ważny element edukacji szkolnej. Ma ona na celu kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko oraz wyrabianie wśród młodych ludzi nawyku zdrowego stylu życia. Dlatego nasza szkoła angażuje się w szereg różnorodnych działań ekologiczno - zdrowotnych. Nasi uczniowie mają możliwość poznawania w/w tematyki porzez realizację ciekawych projektów, udział w wycieczkach i uczestniczenie w innych ważnych wydarzeniach.

Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Tarnowie jest szkołą, która propaguje wśród uczniów, nauczycieli i rodziców zdrowy styl życia, wyposaża młodzież  w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów korzystnych dla własnego zdrowia, choćby poprzez Szkolny Program Edukacji Zdrowotnej a także  promuje w środowisku szkolnym i lokalnym zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Nie tylko wpływamy na poprawę edukacji związanej z zagrożeniami  cywilizacyjnymi, ale również aktywizujemy wszystkich do różnorodnych działań pro-zdrowotnych. Cykliczne, wspólnie podejmowane akcje, realizowane programy i projekty kształtują poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Odzwierciedleniem wieloletnich, różnorodnych działań na rzecz ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia jest m.in.  uzyskany przez G6 w 2007r. Certyfikat Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Działania długofalowe, które realizowane są w naszym gimnazjum to przede wszystkim:

 

 A. Ogólnopolski Program Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Już w roku 2007 wspólnie z Fundacją Panteon Narodowy na Skałce uczniowie Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II realizowali projekt społecznego wsparcia Ogólnopolskiego Programu Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy na terenie Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Program został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia, NFZ oraz Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Akcja miała na celu poinformowanie jak największej liczby mieszkanek Tarnowa i Dąbrowy Tarnowskiej o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań cytologicznych w wyznaczonych punktach. Uczniowie rozdawali ulotki na ulicach, zachęcali właścicieli sklepów do zawieszania na witrynach sklepowych plakatów informujących o akcji. Każdy z uczniów zaniósł ulotkę do własnego domu informując własną mamę,  babcię, ciocię czy siostrę o konieczności korzystania z badań cytologicznych.

 

B. Ogólnopolski Program Szkoła bez przemocy - udział w 6-ciu edycjach.

Zaangażowanie uczniów, nauczycieli, rodziców poprzez ich udział w warsztatach, szkoleniach i treningach z zakresu profilaktyki uzależnień. Organizacja w G6 DNIA bez PRZEMOCY. Organizacja konkursów plastycznych, literackich oraz upowszechnienie zdrowego stylu życia w formie ulotek, plakatów, gazetek szkolnych i audycji przez radiowęzeł szkolny.

 

C.  Szkolny Program Promocji Zdrowia –  to przedsięwzięcie, które obejmuje następujące  działania realizowane od 2005r.:

„Żyj aktywnie i zdrowo” – całoroczne audycje przez radiowęzeł,

audycje o szkodliwości stosowania używek, o szczepieniach ochronnych,

popularyzacja zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, ulotki informacyjne

gazetka przekazująca wiedzę na temat właściwego odżywiania,

konkurs na najsmaczniejszą surówkę,

współpraca ze sklepikiem szkolnym w zakresie promowania w szkole zdrowej żywności,

lekcje wychowawcze nt. anoreksji i bulimii , uzależnień,  właściwej organizacji czasu wolnego,

konkurs plastyczny  „Zdrowie na talerzu”,

konkurs plastyczny pod hasłem: „Nie biorę”,

konkurs plastyczno – gastronomiczny „Jem smacznie i zdrowo”,

konkurs plastyczny „Piramida zdrowia”,

konkurs wiedzy nt. zasad zdrowego odżywiania,

organizowanie wewnątrzszkolnych  turniejów: np. Ojciec i syn, Nauczyciele- uczniowie oraz różnych form  rywalizacji sportowej np. tenisa stołowego, piłki siatkowej, koszykówki  nagradzanych pucharami,  tytułami : np. Najbardziej usportowiona klasa roku, Sportowiec Roku w celu ukazania walorów aktywnego wypoczynku,

wystawy szkolne: np. Czy wiesz, co jesz?,  Dary jesieni – warzywa i owoce źródłem witamin,

trzydziestogodzinny kurs edukacji zdrowotnej realizowany na zajęciach wychowania fizycznego w klasach pierwszych,

szkolenia RP i rodziców, np.  na temat: „Nasze dzieci i zagrożenia”, „Jak chronić przed zagrożeniami, używaniem przez dziecko dopalaczy”, „Rak  – Schorzenie Wyprodukowane Przez Człowieka”,

udział uczniów w szczepieniach ochronnych.

 

 D. „Stop Meningokokom” - ogólnopolska kampania społeczna zorganizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny. Celem  akcji jest uświadomienie społeczeństwu, że problem meningokoków jest poważny i warto zadbać o swoje zdrowie i zdrowie swojego dziecka, poznając sposoby pozwalające na zminimalizowanie ryzyka zakażenia meningokokowego.  W naszej szkole rozwieszone zostały plakaty informujące o tym, kto najczęściej choruje, jakie zachowania sprzyjają zakażeniu oraz o sposobach zapobiegania przed zachorowaniem. Przeprowadzone zostały również lekcje wychowawcze o powyższej tematyce. Młodzież została  zapoznana również z filmem obrazującym treści dotyczące zakażenia wywołanego przez bakterie zwane meningokokami. Informacja skierowana do rodziców.

 

E.  Program „Trzymaj formę” -  organizowany  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”  Gimnazjum nr 6 zorganizowało bieg przełajowy, w którym wzięli udział uczniowie wszystkich klas. Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe bransoletki  z logo Kampanii. W trakcie trwania Kampanii uczniowie biorą udział w konkursach, akcjach plakatowania sklepów, współdziałają z Policja – wręczają kierowcom nagrody za przepisową jazdę. Ponadto G6 organizuje happeningi  oraz wiele innych akcji propagujących zdrowy styl życia oraz sposoby organizowania czasu wolnego  i zabaw bez alkoholu i innych substancji odurzających. Pedagog Gimnazjum nr 6 mgr Bernadeta Rodak dnia 15 września 2011r. otrzymała z rąk Piotra Adamskiego Prezesa Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych jako jedyna z województwa małopolskiego  nominację na członka Kapituły tej Ogólnopolskiej Kampanii. Jest to wyróżnienie za pracę na rzecz upowszechniania Kampanii w województwie małopolskim, przyznawane w drodze konkursu. Odebrała również medal dla miasta Tarnowa, jako miasta wyróżnionego w działaniach na rzecz popularyzacji  zdrowego stylu życia. Medal ten zostanie przekazany na ręce Prezydenta dr Ryszarda Ścigały  w trakcie uroczystego zakończenia 11 edycji  Kampanii.

F. Program edukacyjny promocji zaleceń

„Europejskiego kodeksu walki z chorobami nowotworowymi"- organizowany przez Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie, Tarnowski Ośrodek Onkologiczny we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie - Delegatura w Tarnowie. Program popularyzowany wśród uczniów, rodziców, nauczycieli m. Tarnowa przez lidera z G6 w formie wykładu, prezentacji multimedialnej, wykładu oraz popularyzacji materiałów promocyjnych. Uczniowie uczestniczyli w szkolnych konkursach: wiedzy o zdrowiu, na plakat, na najlepszą ulotkę promującą profilaktykę nowotworową. G6 zgłosiło się do udziału w rejonowym konkursie dla uczniów gimnazjów : „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem". Celem konkursu jest promowanie i popularyzowanie w środowiskach szkolnych i lokalnych zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

 

G. Wieloletnia współpraca z Tarnowskim Stowarzyszeniem „Kropla” - udział w akcjach charytatywnych, które organizowane są na rzecz chorych na nowotwory krwi oraz pozyskiwania honorowych dawców szpiku kostnego. Podziękowania dla G6 za ofiarność na rzecz chorych dzieci kilkakrotnie odebrane z rąk P.  Prof dr hab. Alicji Chybickiej.


Współpraca szkoły w ramach realizowanych projektów z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, w tym organizacjami pozarządowymi:

MEN, MKO, WE UMT, Wydział Zdrowia UMT, Wydział Ochrony Środowiska UMT,  Wojewódzki Szpital im. Św. Łukasza w Tarnowie, SPTP, PPP, Komenda Miejska Policji, Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego, Główny Inspektorat Sanitarny, SANEPID, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, CEO,  Centrum Animacji Społecznej Horyzonty, Centrum Edukacji i Profilaktyki w Bielsku Białej, MCDN, Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro”; Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Fundacja na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i ty”; Tarnowskie Hospicjum Domowe; Stowarzyszenia „Kropla”; Towarzystwo Powszechnej Pomocy „Serce”; Rada Osiedla Dzielnicy Krzyż w Tarnowie; Parafia pw. Św. Krzyża i MBNP.

 

H. Realizacja Programu Wychowania Szkolnego i Programu Profilaktyki Młodzieży G6, m.in.:

lekcje wychowawcze z zakresu Żyję wg wartości, zgodnie z nauką Patrona JPII, Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem,lekcje wdż i biologii nt. zdrowia, chorób przenoszonych drogą płciową, odpowiedzialnego rodzicielstwa, zagrożeń cywilizacyjnychakcje i imprezy szkolne np. Szkolny Dzień Młodzieży, propagujący zabawę bez używek, promujący aktywność na rzecz własnego rozwoju, organizowanie kursów pierwszej pomocy dla uczniów i pracowników szkoły,szkolenia nauczycieli  np. na temat : Profilaktyka zaburzeń odżywiania w szkole, Narkotyk śmierci dotyk, realizacja programów profilaktycznych m.in. 7 kroków – II Elementarz, Spójrz Inaczej, udział w spektaklach profilaktycznych np. Mały książę, Światowy Dzień bez Papierosa (szkolny konkurs wiedzy o szkodliwości palenia tytoniu,ekspozycja wizualna plakatów antytytoniowych, audycja radiowa nt. szkodliwości palenia), przegląd filmów profilaktycznych „Palenie szkodzi Tobie, Twojej rodzinie i otoczeniu”, „Wszystko, co powinieneś wiedzieć o AIDS”, „Epitafium dla narkomana”, „Anoreksjai bulimia- śmiertelna pułapka”.

 

I. Gimnazjalny Projekt Edukacyjny. Cztery pięcioosobowe grupy uczniów klas drugich, uczestnicząc w projekcie edukacyjnym, przygotowywały prace na dwa tematy: „W jaki sposób reklama wpływa na nasz sposób odżywiania?” oraz „Czy powrót do medycyny naturalnej jest uzasadniony współcześnie?”  Efektem pracy uczniów były prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, postery oraz bogata w ciekawe eksponaty wystawa różnych form medycyny naturalnej.

 

J. Referaty szkoleniowe przygotowane przez  nauczycieli m.in.

Choroby nowotworowe u dzieci.

Rola profilaktyki w zapobieganiu nowotworom u dzieci.

Zasady zdrowego stylu życia.

Meningokokom stop!

Zaburzenia odżywiania u młodzieży.

Jak zmienić złe nawyki żywieniowe

 

K. Zajęcia warsztatowe dla uczniów, prowadzone przez Centrum Edukacji i profilaktyki w Bielsku  Białej pt. „Impreza” – profilaktyka uzależnień . 

 

L. Tworzenie w szkołach środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu  i dobremu  samopoczuciu uczniów i pracowników. Wykorzystywanie w działaniach podejmowanych przez szkołę specyficznych uwarunkowań i zasobów środowiska lokalnego, w tym potencjału ludzi:
Zebranie z rodzicami o charakterze profilaktycznym: „Stop uzależnieniom”, „ Skarby odnalezione”, „Młodzież i dopalacze”, „ Czy wiem, co je moje dziecko?” z udziałem zaproszonych specjalistów: policja, psycholog, terapeuta, pracownik higieny szkolnej.
Akcje: - plakatowania sklepów w dzielnicy Krzyż „Palenie i picie niszczy nam życie” oraz rozdawanie ulotek informacyjnych o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Rozdawanie ulotek w dzielnicy promujących zalecenia Europejskiego kodeksu walki z chorobami nowotworowymi".

Współpraca z Urzędem Miasta Tarnowa.  Realizacja przez G6 projektu  zajęć pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjno – sportowym w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Celem  zajęć jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży potrzeby uprawiania sportu, podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej na zajęciach z aerobiku oraz umiejętności technicznych z zakresu tenisa stołowego oraz aktywne fizycznie zagospodarowanie czasu wolnego w okresie roku szkolnego oraz ferii zimowych.Przedsięwzięcie „Aktywność ruchowa sposobem na zdrowe życie” składa się z zespołu  zaplanowanych i systematycznie prowadzonych działań, mających na celu:upowszechnianie wśród uczniów aktywności ruchowej, jako warunku prawidłowego rozwoju psychofizycznego, ukształtowanie postawy prozdrowotnej i pro-somatycznej, racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego, kształtowanie sprawności motorycznej, stosowanie różnych form i metod w nauczaniu i doskonaleniu umiejętności ruchowych, wdrażanie uczniów do współzawodnictwa sportowego opartego na zasadach fair play kształtowanie postaw kulturalnego kibicowania.

 Swym zakresem obejmowało min. zajęcia rekreacyjno – sportowe realizowane   w ramach 4 godziny wychowania fizycznego z uwzględnieniem pracy z uczniem zdolnym  i o obniżonej sprawności fizycznej.

 Turnieje sportowe nauczycieli, uczniów rodziców, przyjaciół G6; pikniki gimnazjalne przy współpracy Rady dzielnicy, parafii, Sp14 i mieszkańców – promocja sportu, integracja rodziny przy zabawie i wypoczynku bez używek.
Organizacja:  akcji Zima w mieście, Lato w mieście; Białej szkoły, Zielonej szkoły; wycieczek turystycznych i poznawczych z udziałem rodziców i środowiska lokalnego – fundatorzy nagród, sponsorzy wyjazdów dla dzieci.

 
Dodatkowe opracowania znajdują się w załącznikach - zapraszamy