Młodzi Odkrywcy
Młodzi Odkrywcy Drukuj Email

       Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi, rozbudzenie w nich ciekawości otaczającej przyrody, przemianami jakie w niej zachodzą. Zajęcia nastawione na eksperyment uczniowski odbywają się w szkolnej pracowni fizyczno - chemicznej z ukierunkowaniem ucznia na dbałość o własne zdrowie i stan środowiska naturalnego. W trakcie prowadzonych zajęć nauczyciel wykorzystuje pomysłowość uczniów wyzwalając w ten sposób twórcze podejście do tematyki zajęć. Realizacja innowacji prowadzona jest we współpracy z PWSZ w Tarnowie.