Młodzi Odkrywcy - Projekty
2015/2016 projekty gimnazjalne Drukuj Email

Jaki wpływ na życie człowieka mają bryły platońskie?            /matematyka, plastyka/
Dlaczego Kraków jest miastem atrakcyjnym dla turysty?        /geografia/
Wiem czym palę, wiem czym oddycham.                                   /fizyka/
 
2014/2015 projekty gimnazjalne Drukuj Email

Czy energia odnawialna jest opłacalna?                                               /fizyka/
Jak ujarzmić słońce?                                                                              /fizyka/

Jak sport wykorzystuje matematykę?                                                  /matematyka, wf/
Jak wykorzystać komputer w zdobywaniu pogłębianiu i wiedzy?         /informatyka/

 
2013/2014 - projekty gimnazjalne Drukuj Email

projekty:
Co wiemy o słynnych matematykach?       (matematyka)

innowacyjne zajęcia:                                 (chemia)
Odkrywcy tajemnic

       Głównym cele zajęć jest rozwijanie zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi, rozbudzenie w nich ciekawości otaczającej przyrody, przemianami jakie w niej zachodzą. Zajęcia nastawione na eksperyment uczniowski odbywają się w szkolnej pracowni chemicznej z ukierunkowaniem ucznia na dbałość o własne zdrowie i stan środowiska naturalnego. W trakcie prowadzonych zajęć nauczyciel wykorzystuje pomysłowość uczniów wyzwalając w ten sposób twórcze podejście do tematyki zajęć. Realizacja innowacji prowadzona jest we współpracy z PWSZ w Tarnowie.


        Uczniowie brali udział w Nocy Naukowców oraz warsztatach prowadzonych przez uczelnię dla uczniów:

1.     - prof. dr hab. Janusz J. Sepioł, „Chemiczna broń masowej zagłady” (13.12.2013 r.),

2.     - dr Jarosław Gabała: „Surowce energetyczne Polski – perspektywy i zagrożenia” (24.01.2014 r.),

3.     - „Czy można pić wodę ze studni?” zajęcia w laboratorium chemicznym PWSZ w ramach szkolnego projektu edukacyjnego (21.02.2014 r.),

4.     - „Wykorzystanie surowców energetycznych a zanieczyszczenie środowiska” – wycieczka do MPEC „Piaskówka” w Tarnowie (13.03.2014 r.),

5.    - „Chemia w filmie” – wykorzystanie eksperymentów chemicznych w produkcjach filmowych – warsztaty dla uczniów prowadzone przez Naukowe Koło Chemiczne „OZON” (31.03.2014 r.).

 
2012/2013 - projekty gimnazjalne Drukuj Email

Jaki związek istnieje pomiędzy origami a matematyką?         /matematyka, biblioteka/
Systemy liczenia. Jak liczono dawniej a jak dziś?                     /matematyka/
Zastosowania równań. Do czego służą równania?                     /matematyka/
Jak stworzyć i administrować stroną internetowa?                      /informatyka/