EH-Projekty
2015/2016 Realizowane projekty i programy Drukuj Email

W bieżącym roku szkolnym realizowane są:

- szkolne projekty gimnazjalne
Jak nakręcić swój pierwszy film?                                             (j. polski, edukacja filmowa)
Czy losy innych ludzi mogą być dla nas przestrogą?          (j. polski, edukacja teatralna)

- programy
Edukacja teatralna
        Program edukacji teatralnej w gimnazjum „Edukacja teatralna kluczem do poznania samego siebie” autorstwa Ewy Tomasik - Adamczak ma na celu rozwój osobowości i talentów młodego człowieka, pomoc w odnajdywaniu jego miejsca w świecie. Pomaga w tym działanie teatralne, bo w istocie: człowiek to aktor, życie – przedstawienie.

      Działania, które będą realizować cele programu, to przede wszystkim warsztaty aktorskie oparte na metodzie Grotowskiego oraz autorskiej metodzie pracy Teatru Nie Teraz pod przewodnictwem pana Tomasza A. Żaka. Obejmują one trzy działy: ciało, głos i kontakt. Są one wdrażane stopniowo, przenikając się w końcu i przechodząc w działania o charakterze prób do konkretnego przedstawienia. Projekt ten zakłada również uczestnictwo w spektaklach teatralnych jako widz i krytyk.

Edukacja Filmowa

         Od września 2015 r. w naszym gimnazjum prowadzone są przez p. Bognę Augustyn zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z edukacji filmowej
„Jestem twórcą i odtwórcą - sztuka filmowa”. Zajęcia poświecone są szeroko rozumianej sztuce filmowej, a skierowane do wrażliwych, zaangażowanych i otwartych na novum miłośników X Muzy.
        Założeniem jest udział młodzieży w premierach kinowych, najciekawszych, lokalnych imprezach filmowych oraz cyklicznych spotkaniach w gmachu szkoły na projekcjach filmowych o szczególnych walorach artystycznych oraz udział w dyskusji, będącej próbą krytyki danego dzieła w korelacji z literaturą i sztuką. Przygotowany materiał dydaktyczny ma nauczyć młodzież świadomego i krytycznego obcowania ze sztuką filmową, a także rozpoznawania środków wyrazu i instrumentów formalnych, którymi posługuje się film. Ukoronowaniem zdobytej wiedzy będzie nakręcenie przez uczniów filmu.

 
2014/2015 Realizowane projekty Drukuj Email

W bieżący roku szkolnym realizowane są nastepujące projekty edukacyjne:

Co wiemy o polskich laureatach Nagrody Nobla?         (j. polski)
Dlaczego „Wyklęci”?                                                   
(j. polski, historia)     
 
2012/2013 Realizowane projekty Drukuj Email

        W bieżącym roku szkolnym realizowane są następujące projekty edukacyjne:

Co znaczy w naszym kalendarium 1 i 2 listopada?      
(j.polski, religia)
Jak stworzyć ciekawy manuskrypt?                            
     (j. polski, plastyka)