Dyrekcja


Od początku, tj. 1999 r. funkcję dyrektora Gimnazjum Nr 6
sprawuje mgr Jolanta Szura, powołana ponownie w drodze konkursu  w maju 2002 i 2007 r.


e- mail: 

Wykształcenie:

 wyższe z p. p. 

mgr pedagogiki specjalność : resocjalizacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
1977-1983 r.

Inne kwalifikacje zawodowe:

studia podyplomowe z zakresu:

 • Prawo Europejskie – Administracja Publiczna
  Studium Prawa Europejskiego; Warszawa 2005 r.

 • Wiedza o społeczeństwie
  Akademia Pedagogiczna;  Rzeszów 2001 - 2002 r. 

 • Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie 
  Wyższa Szkoła Biznesu; Tarnów 1999 – 2000 r.

 • Wychowanie prorodzinne
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Kraków 1997 – 1998 r.

 • nauczyciel dyplomowany: 31.07. 2002 r.

Nagrody za pracę dydaktyczno – wychowawczą i osiągnięcia w tym okresie:

 

 • 1999 - Nagroda Prezydenta M. Tarnowa
 • 2000 - Nagroda Kuratora Oświaty
 • 2003 - Srebrny Krzyż Zasługi
 • 2004 - Nagroda Kuratora Oświaty
 • 2005 - Nagroda Prezydenta M. Tarnowa
 • 2009 - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
 • 2009 - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
 • 2011 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2011 - Nagroda Prezydenta M. Tarnowa
 • 2015 - Nagroda Prezydenta M. TarowaOd września 2003 r. funkcję zastępcy dyrektora Gimnazjum Nr 6 sprawuje
mgr Tamara Kułaga


Wykształcenie:
                    

wyższe z p. p.                                     mgr chemii
                                                             Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
                                                             1985-1990 r.

Inne kwalifikacje zawodowe:        studia podyplomowe z zakresu:


                                               Informatyki
                                                  Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej
                                                  w Krakowie (1995-1996 r.)

                                              
Matematyki
                                                  Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
                                                  w Krakowie (1998-1999 r.)


Nagrody za pracę dydaktyczno – wychowawczą i osiągnięcia w tym okresie:


                     2000 - Nagroda Dyrektora
                    
2002 - Nagroda Dyrektora
                    
2003 - Nagroda Prezydenta M. Tarnowa
                    
2003 - Brązowy Krzyż Zasługi
                    
2005 - Nagroda Dyrektora
                    
2006 - Nagroda Prezydenta M. Tarnowa
                    
2007 - Nagroda Dyrektora
                    
2010 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
                    
2011 - Nagroda Kuratora Oświaty
                     • 2015 - Nagroda Dyrektora